Hjärnan kan läka

Det största IQ-testet torde väl vara livet självt, för att vara intelligent är inte detsamma som att vara empatisk, socialt begåvad eller kreativ.Det som är eftersträvansvärt torde väl vara att bli vis och klok och att kunna ta lärdom av allt man lärt sig under livet. Jo, det gäller att mäta människan på rätt sätt.

En grå dag. När jag la mig sent i går kväll låg jag tänkte på inledningen på ett av kapitlen i romanen jag skriver på. Kom inte fram till någon bra lösning och med detta snurrande runt i huvudet gled jag in i sömnen. Men det måste ha kokat rätt så bra inne i min hjärna, för direkt jag slog upp ögonen så visste jag exakt hur jag skulle skriva. Visst är hjärnan fantastisk. Även när vi vilar och sover så jobbar den på och försöker lösa de problem som uppstår.

Vad gäller hjärnan så finns det en myt om att vi bara använder 10 procent av den, att resten är en outnyttjad och mystisk grå massa. Denna lögn utnyttjas inte minst ”självhjälpscoacher” för att sälja skräp som ska få oss att komma i kontakt med våra hemliga delar av hjärnan och på så sätt bli framgångsrika, rent av lyckliga. Men vi använder hela vår hjärna – vilket går att mäta och bevisa. Vore väl underligt om vi skulle gå omkring med en sovande hjärna – fast så kan det nog vara i vissa fall …

I övrigt handlar det mesta om det rätta ögonblicket. Jag finns här på jorden för att allt hände i precis rätt tid, på sekunden.