Mer om Ester

”Älskade Ester” heter min kommande roman. Den ges ut i maj 2021 på förlaget Ord & visor. Det är en historiskt roman med dokumentära och fiktiva inslag, om en kvinna som en gång levde i Nygård och i Lycksele.

Älskade Ester, en roman som blev 600 sidor lång – eller kort …

Beställ den:

Ord och visor

I Lycksele finns mina romaner att köpa på Skogsmuseets butik/kafé.

Kent Lundholm, författare till sju romaner.

”Långsamhet jer väl ändå ingen sjukdom”, sa Ester Duva.

Mitt svåraste romanprojekt

Älskade Ester är utan tvekan mitt hittills svåraste och mest krävande romanprojekt. Under knappa två år har jag dagligen skrivit på denna roman, somliga dagar upp mot tio timmar. Dag som natt. För mig personligen har det varit en kamp mot tiden då hälsan inte alltid varit den bästa. Det är krävande att blåsa liv i en sedan länge död kvinna och sedan tolka hennes tankar och känslor. Samtidigt har jag fått möta en enastående kvinna: Ester Nilsson (känd som Ester Duva och Allestädes närvarande). Ester är onekligen en kulturhistorisk person i Lycksele.

Jag kan omöjligt hävda att min berättelse är den enda sanna berättelsen om Ester Nilsson liv. Däremot hoppas jag att min tolkning av hennes livsberättelse ska kasta nytt sken över hennes liv. Mitt stora mål har varit att kunna beskriva fler sidor av hennes person än de som syntes på utsidan och på så sätt ge Ester upprättelse.

Älskade Ester är en historisk roman med fiktiva inslag som utspelar sig i de miljöer och platser där huvudpersonen Ester Nilsson en gång levde och verkade under åren 1896–1985, en sträcka på 89 år.

Ester Nilsson

 Detta är däremot inte en berättelse som till fullo beskriver vem Ester var, hur hon egentligen kände och tänkte. Det kommer vi aldrig att få veta. I och med att jag valt att använda mig av romanen som berättarform, har jag som författare kunnat göra egna tolkningar och dramatiseringar av de delar i hennes liv där det saknas både fakta och vittnen. Genom gestaltningen av Ester Nilsson, har jag försökt komma henne så nära som möjligt är. Det finns ett ordspråk som passar bra på Ester: Döm inte hunden efter håren. Tyvärr var det precis det som Ester ofta råkade ut för. Ester var i mångt och mycket en dubbelbottnad kvinna och var allt annat än en platt figur, vilket gör henne så spännande och intressant som person.

 Den röda tråden som jag följt genom tidens landskap, har möjliggjorts tack vare de samtal jag haft med de nu åldrade människor som av olika anledningar kommit Ester nära. Sedan har jag fått stor hjälp att gräva fram dokument som legat gömda i gamla, dammiga arkiv i över hundra år.

Från hånad kärring till ikon

Ester var onekligen speciell. Hon var eljest. En udda, annorlunda kvinna, vars yttre man genast lade märke till. Ester blev periodvis ett lätt offer för stadens lustigkurrar och gaphalsar. Tyvärr fick kommentarerna om hennes person och klädsel emellanåt karaktären av rena trakasserier.

Ester blev med tiden en respekterad och omtyckt kvinna. Många har beskrivit henne som en klok och vis kvinna, som drevs av ett stort rättvisepatos.

Ester blev under sin 89-åriga levnad en känd person i Lycksele och det är hon fortfarande. Under en period var hon en del av stadsbilden. Sedan försvann hon för alltid. Men i våra minnen lever Älskade Ester kvar. Jag har överhopats av information, berättelser och skrönor som till slut kom att skymma min bild av Ester. Hon började förblekna och försvinna in i glömskan. Till slut öppnade jag dörren och släppte ut henne i det fria. Nu fick dikten och mina tolkningar täppa igen hålen i berättelsen. När jag iklädde mig rollen som romanförfattare, återfick hon sina konturer och färger.

Jag het int Duva, jag het Nilsson. Ester Nilsson.

Omslag i utvikt form.
Kent Lundholm

Läs mer om mitt skrivande

Ni finner min författarblogg på VK-bloggen. Klicka på länken

Kolla in min sida på Facebook. Klicka på länken