Mer om Ester

”Älskade Ester” heter min senaste (och förmodligen sista) roman. Den släpptes i mitten av maj 2021 på förlaget Ord & visor och redan ett par veckor in i juni är första upplagan slutsåld. Intresset för romanen har varit enormt, framför allt i Lycksele. Det är en historiskt roman med dokumentära och fiktiva inslag, om en kvinna som en gång levde i Nygård och i Lycksele.

Författaren Kent Lundholm
Älskade Ester, en roman som blev 600 sidor lång – eller kort ..

I romanen tecknas ett finstämt och levande porträtt av en kvinna som levde ett speciellt liv. Älskade Ester är en riktigt bra historielektion i romanform. 
Ur BTJ recension
Birgitta Ehn Eliason, lektör

”Långsamhet jer väl ändå ingen sjukdom”, sa Ester Duva.

Läsarreaktioner
– har fått hundratals mejl

”Den var så välskriven. Har både skrattat och gråtit.”
”O så bra du skrivit, levande. Jag drogs in i boken. Du skall vara stolt över den boken.”
”Många händelser skär in i hjärtat”
”Vilken överlevare Ester var. En riktig kämpe.”


”Din bok om Ester är ett praktverk. En finstämd historia om
en annan tid och ett annat liv och en eloge att du fått in så
mycket dialekt i berättelsen. Din bok om Ester kommer att bli
ett referensverk om hur man kan skildra ett livsöde utan att
berättelsen kommer fel. Jag inser hur mycket tid du lagt ned
på Ester och hoppas att mina och andras beröm ger dig ork
att åta dig ett nytt projekt. Du kommer aldrig att kunna sluta skriva.

/Hälsningar från en Lyckselebo.”

Mitt svåraste romanprojekt

Älskade Ester är utan tvekan mitt hittills svåraste och mest krävande romanprojekt. Under knappa två år har jag dagligen skrivit på denna roman, somliga dagar upp mot tio timmar. Dag som natt. För mig personligen har det varit en kamp mot tiden då hälsan inte alltid varit den bästa. Herr Parkinson har hela tiden flåsat mig i nacken.

Det är krävande att blåsa liv i en sedan länge död kvinna och sedan tolka hennes tankar och känslor. Samtidigt har jag fått möta en enastående kvinna: Ester Nilsson (känd som Ester Duva och Allestädes närvarande). Ester är onekligen en kulturhistorisk person i Lycksele.

Min tolkning

Jag kan omöjligt hävda att min berättelse är den enda sanna berättelsen om Ester Nilsson liv. Däremot hoppas jag att min tolkning av hennes livsberättelse har kasta nytt sken över hennes liv. Mitt stora mål har varit att kunna beskriva fler sidor av hennes person än de som syntes på utsidan och på så sätt ge Ester upprättelse.

Älskade Ester är en historisk roman med fiktiva inslag som utspelar sig i de miljöer och platser där huvudpersonen Ester Nilsson en gång levde och verkade under åren 1896–1985, en sträcka på 89 år.

Fattifölke få söva lave kräka ini fähuset!
Ester Duva Nilsson utanför ålderdomshemmet Storgården.
Ester Nilsson, en kattälskare

 Detta är däremot inte en berättelse som till fullo beskriver vem Ester var, hur hon egentligen kände och tänkte. Det kommer vi aldrig att få veta. I och med att jag valt att använda mig av romanen som berättarform, har jag som författare kunnat göra egna tolkningar och dramatiseringar av de delar i hennes liv där det saknas både fakta och vittnen. Dömdes för sitt yttre

Genom gestaltningen av Ester Nilsson, har jag försökt komma henne så nära som möjligt är. Det finns ett ordspråk som passar bra på Ester: Döm inte hunden efter håren. Tyvärr var det precis det som Ester ofta råkade ut för. Ester var i mångt och mycket en dubbelbottnad kvinna och var allt annat än en platt figur, vilket gör henne så spännande och intressant som person.

 Den röda tråden som jag följt genom tidens landskap, har möjliggjorts tack vare de samtal jag haft med de nu åldrade människor som av olika anledningar kommit Ester nära. Sedan har jag fått stor hjälp att gräva fram dokument som legat gömda i gamla, dammiga arkiv i över hundra år.

Från hånad kärring till ikon

Ester var onekligen speciell. Hon var eljest. En udda, annorlunda kvinna, vars yttre man genast lade märke till. Ester blev periodvis ett lätt offer för stadens lustigkurrar och gaphalsar. Tyvärr fick kommentarerna om hennes person och klädsel emellanåt karaktären av rena trakasserier.

Ester blev med tiden en respekterad och omtyckt kvinna. Många har beskrivit henne som en klok och vis kvinna, som drevs av ett stort rättvisepatos.

Fakta finns

Det finns inga vittnen kvar – av förklarliga skäl. Men jag har intervjuat ett flertal gamlingar som träffat Ester sedan hon flyttat till Lycksele. Deras berättelser var samstämmiga vad gällde Ester liv och karaktär från 1940 och framåt. Många minnesbilder var givetvis ”ärvda”, alltså återberättade till de jag intervjuade.

Det finns de som menar att hon föddes på andra ställen än Öretorp, mot detta talar församlingsböcker, födelsebok, folkbokföring och grannarna i Öretorp. Samma diskussion pågår om årtalet när Ester och föräldrarna flyttade till arrendet Nygård. I det fallet lutar jag mig mot Riksarkivet, som återfunnit en sida ur Lycksele församlingsbok. Där står svart på vitt att den tidigare arrendatorn flyttade från Nygård i januari 1902 och inunder står familjen Nilssons namn som inflyttade i Nygård. Fadern har dessutom fått titeln arbetare ändrad till brukare.

Det blev trots allt en bok

Ester blev under sin 89-åriga levnad en känd person i Lycksele och det är hon fortfarande. Under en period var hon en del av stadsbilden. Sedan försvann hon för alltid. Men i våra minnen lever Älskade Ester kvar. Jag har överhopats av information, berättelser och skrönor som till slut kom att skymma min bild av Ester.

Hon började förblekna och försvinna in i glömskan. Till slut öppnade jag dörren och släppte ut henne i det fria. Nu fick dikten och mina tolkningar täppa igen hålen i berättelsen. När jag iklädde mig rollen som romanförfattare, återfick hon sina konturer och färger.

Jag het int Duva, jag het Nilsson. Ester Nilsson.

Älskade Ester
Omslag i utvikt form.
Kent Lundholm, författare. Aktuell med romanen "Älskade Ester"
Kent Lundholm

Läs mer om mitt skrivande

Ni finner min författarblogg på VK-bloggen. Klicka på länken

Kolla in min sida på Facebook. Klicka på länken

Beställ boken: ordvisor.se eller ordvisor@gmail.com

Tack alla ni som hjälpt mig!